Görev Tanımları

Görev Tanımları

Müdür

Müdür Yardımcısı (Eğitim)

Müdür Yardımcısı (İdari)

Yüksekokul Sekreteri

Bölüm Sekreteri

Müdür Sekreteri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Satın Alma

Taşınır Kayıt Kontrol

Yazı İşleri

Evrak Kayıt

Kütüphane

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors