Kontrol ve Otomasyon Programı

Kontrol ve Otomasyon Programı

Bu bölümde temel teknik eğitimlerin laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmesiyle profesyonel çalışmaların yapılabilmesi sağlanmaktadır. Endüstriyel Otomasyon Programında dersler; teorik ve uygulamalı bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Programın laboratuvarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar Endüstriyel Otomasyon sanayiinde Tekniker ünvanıyla ara eleman olarak çalışmaktadırlar.
Endüstriyel Otomasyon Programının amacı; Otomasyon Sanayiinin talep ettiği kalite kriterlerine sahip Otomasyon Teknikerleri yetiştirmektir. Öğrencilere, Otomasyon sanayinde kullanılan üretim araç ve tekniklerini tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır. Endüstriyel üretim de kullanılan araç ve teknikleri tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır. Pnömatik-Hidrolik bilgi ve becerisi kazandırılır. Otomasyon esnasında kullanılan ölçme ve kontrol aletlerini kullanma ve kalibrasyonu becerisi kazandırılır. Autocad ortamında ya da Elle imalat resimlerinin çizimi becerisi kazandırılır. PLC programı yazarak bu programları PLC makinelerine yükleyerek programı gerçekleştirme becerisi kazandırılır. Üretim Planlama ve Üretim Yönetimi teknikleri bilgi ve becerisi kazandırılır. İletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazandırılır. Ofis programlarını kullanma becerisi kazandırılır. Yeni üretim ve yönetim teknikleri ve kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerisi kazandırılır.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Endüstriyel Otomasyon programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. yılın sonunda meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.


Öğretim Elemanları


Öğr. Gör. Ferhat Sertkaya


Öğr. Gör. Oğuz Mete ŞAŞMAZ

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/DersliklerDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors