Tarihçe

Asım kocabıyık Kültür eğitim vakfı tarafından kurulan okulumuzda, ilk olarak 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Yapı donatım teknolojisi(tesisat) programı ile öğretime başlanmıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren gelişen imkanlar doğrultusunda inşaat ve makine programları ile eğitim ve öğretime devam edilmekte olup, her üç programlarında I.ve II.Öğretim (gece) programları mevcuttur.