Politikamız

 

  • Öğretim Elemanlarının Rol Model Olduğu Bir Meslek Yüksekokulu Olmak

  • İnsan Sağlığı ve İş Güvenliğine Önem Vermek

  • Herkese Eşit Eğitim Hizmeti Vermek

  • Olduğu Gibi Görünen, Göründüğü Gibi Olan Bir Meslek Yüksekokulu

  • Değerlerine Sahip Çıkmak

  • Adaletli Olmak

  • Çevreye Duyarlı Olmak

  • Mevcut Bütçeyi Etkin ve Adil Kullanmak