Önemli Yönetmelikler/Yönergeler

Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Ön Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

YÖK Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors