Laboratuvarlar

Laboratuvarlar

Makine Laboratuarı öğretim ve araştırma amaçları için gerekli deneylerin yapılmasını sağlamak için kurulmuştur. Makina Programının amacı; İmalat Sanayiinin talep ettiği kalite kriterlerine sahip Makina İmalat Teknikerleri yetiştirmektir. Laboratuvar araç ve gereçlerinin oluşturulmasında öncelik, temel eğitim ve endüstriyle ortak araştırma olanağını sağlayacak cihazların teminine verilmiştir. Öğrencilere,

 • İmalat sanayinde kullanılan üretim araç ve tekniklerini tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır.
 • Talaşlı ve talaşsız üretim de kullanılan araç ve teknikleri tanıma ve kullanma becerisi kazandırılır.
 • Kaynak Teknolojisi bilgi ve becerisi kazandırılır.
 • İmalat esnasında kullanılan ölçme ve kontrol aletlerini kullanma ve kalibrasyonu becerisi kazandırılır. .
 • CNC tezgahları için program yazarak bu programları CNC tezgahlarına yükleyerek üretimi gerçekleştirme becerisi kazandırılır.
 • Üretim Planlama ve Üretim Yönetimi teknikleri bilgi ve becerisi kazandırılır.
 • İletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazandırılır.
 • Yeni üretim ve yönetim teknikleri ve kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerisi kazandırılır.
 • Malzeme mukavemetlerinin ve uzamalarının ölçülmesi, gerilme analizi, mekanik özelliklerinin bulunması ile ilgili deneysel çalışmaların yapılması.
 • Çekme cihazı ile normal çeki, bası ve eğilme dayanımlarının belirlenmesi,
 • Çentik darbe deneyleri, malzeme yüzey sertliklerinin ölçülmesi, aşınma miktarlarının tespiti,
 • hassas ağırlık ölçümleri ve yorulma deneyleri yapılması amçlanmaktadır.
 • Mekanik özelliklerinin bilgisayar destekli analizi ve tasarımı
 • Metallerin mekanik ve korozyon özelliklerinin ısıl işlemlerle optimizasyonu
 • Hasara uğramış çeşitli makina parçalarında hasar analizi
 • Bilgisayar destekli kalıp tasarımı

  Makine Laboratuarında bulunan araç gereç ve cihaz listesi:

  MALZEME TEST VE METALOGRAFİ LABORATUARI:

  Bu laboratuarda malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek, örnek hazırlama ve malzemelerin mikroskopik karakterizasyonu için gerekli olan aşağıdaki cihazlar bulunmaktadır: (Malzeme I, Malzeme II, Tahribatsız Muayene, Kalite Kontrol ve Isıl İşlem dersleri için)

 • Üniversal Çekme, Basma, Brinell Sertlik, Eğme Test Cihazı,
 • Çentik darbe deney cihazı,
 • Manyetik Parçacık Muayene Düzeneği,
 • Penetrant Sıvı ve Işıldağı Test Cihazı,
 • Yüzey Çatlak Spreyleri,
 • Dijital kameralı ışık mikroskobu,

  Penetrant Muayene Eğitim Seti


  Penetrant Muayene Eğitim Seti


  Universal Çekme-Basma Test Makinesi


  Eğme Test Seti


  Metal Mikroskobu + Kamera + Görüntü Analiz Programı


  Brinell Sertlik Test Seti


  Çentik Darbe Test Seti


  İMALAT LABORATUVARI :

  Bu laboratuar hem eğitim amacıyla hem de araştırma için kullanılmaktadır. Laboratuvarda aşağıdaki takım tezgahları ve imalat makinaları bulunmaktadır: (İmalat İşlemleri-I, II, III , Sistem Tasarımı ve Analizi derslerinin uygulamaları, Bilgisayarlı Üretim Uygulamaları, Talaşsız Şekillendirme, Kaynak Teknolojileri, Kalıpçılık, İleri Kaynak Teknolojileri, İleri Ölçme Teknikleri, Kalite Kontrol dersleri için)

  Masa Üstü CNC Makine


 • CNC Freze Tezgahı,
 • Elektrik Ark Kaynak Makinası,
 • Master, Gelişmiş Profil ve
 • Boyut Ölçüm Cihazları.
 • Gazaltı Kaynak makinesı,
 • Sütunlu Matkap Tezgahı,
 • Şerit Testere,
 • Profil Kesme Makinası
 • Punta Kaynak Makinası,
 • Oksi-Asetilen Kaynak Makinası,
 • Hidrolik Pres ( 15 tonluk ),
 • Mengeneli Tesviye Masası ve Yardımcı Ekipmanlar,
 • Çeşitli Alet ve Avadanlıklar,
 • Boru Bükme ve İşleme Aletleri,
 • Çeşitli Ölçü Kontrol

  UYGULAMAYA YÖNELİK YAPILABİLECEK SÜREKLİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİN BAZILARI:

  a) Metallerin Yüzeysel İşlemleri ve Özel İmalat Yöntemleri

  b) Kaynak Teknikerliği ve Eğitimi

  c) Çelik Kaynak Konstrüksiyonların Tasarımı

  d) Kaynak Bağlantılarının Muayene ve Kontrolü

  e) Metallerin Kaynak Kabiliyeti

  f) Bakım ve Tamir İşlerinde Kaynak Tekniği

  g) Metal İşleri ve Tesviyecilik Eğitimi

  h) Tahribatsız Muayene Yöntemleri

  ı) CNC Tezgah Programcılığı Eğitimi

 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors