OKULUMUZDA KAN BAĞIŞI YAPILDI:

Türkkızılay Kan Bağışı Aracı Okulumuzu Ziyaret Etmiştir. Teknisyen Cevat ERKAN'nın Girişimiyle Gerçekleşen

Bu Ziyarete, Öğrencilerimizden, Okulumuz İdari Ve Akademik Personelinden Yoğun İlgi Vardı.