İNŞAAT LABORATUARI

 

Yapı Malzemeleri Laboratuarı:

           

Yapı Malzemesi Laboratuarı öğretim ve araştırma amaçları için gerekli deneylerin yapılmasını sağlamak için kurulmuştur. Kaliteli hazır beton üretebilmenin önemli koşullarının başında, standartlara uygun malzeme kullanımı ve malzemenin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunu bilmek için de hazır beton tesislerinde, agrega ocaklarında birçok periyodik ve diğer ön deneylerin yapılması gerekmektedir. Hazır beton, agrega üreticileri ve inşaat şirketlerinin bu ihtiyacını karşılamak için yapılandırılması amaçlanan Yapı Malzemeleri Laboratuarı’nda tüm beton deneyleri, çimento, agrega, kimyasal ve mineral katkı deneyleri güvenilir ve bilimsel şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Yapı Malzemesi Laboratuarı öğretim amacıyla önlisans öğrencileri tarafından kullanılmakta; yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bilimsel araştırma amaçlarıyla laboratuvar olanaklarından yararlanabilirler.

          Yapı Malzemesi Laboratuvarı mevcut olan ve alınması planlanan ekipmanları ile aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir:

 • Enerji muayene ve tanılarını da içermek üzere, yapı malzemelerinin, inşaatların ve binaların ısı özelliklerinin test edilmesi

 • CSN, EN, DIN ve ISO gibi standartlara göre yapı malzemelerinin ve inşaatların ısı özelliklerinin ölçülmesi ve raporlanması

 • Ulusal ve uluslararası standartlarına göre yapı malzemelerinin ve yapıların kapsamlı ısıl değerlendirilmesi

 • Binalardaki hataların nedenlerinin belirlenmesi ve bu hataların düzeltilmesi için önerilerin sunulması

 • Küf oluşumunun ortadan kaldırılması, iç çevresel koşulların düzeltilmesi ve ısı enerji sarfiyatının azaltılması amacıyla binaların ek ısıl yalıtım çözümlerinin sunulması

 • Binaların işletilmesinde enerji tüketiminin makul seviyeye getirilmesi amacıyla kullanılabilecek alternatif uygulamaların, farklı güç kaynaklarının kullanımını da kapsayacak şekilde, termal ve ekonomik olarak değerlendirilmesi.

 • Konutlar, kentsel, endüstriyel ve tarımsal yapılarda iç iklim koşulları ve ısı tüketiminin ölçümü

 • Yapı malzemelerinin fiziksel mekanik ve kimyasal özelliklerinin ve yaşam ömrünün testleri

 • Havalandırma sisteminin etkinliğinin ve odalardaki hava değişiminin ölçümü

 • Yapı malzemelerinin özellikleri, korozyon dayanımları ve inşaat işlerinde uygulamaları ile ilgili görüş ve ekspertiz faaliyetleri

·         Yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal, mekanik ve teknolojik özelliklerinin ölçümleri:

   • Doğrusal boyutlar ve yüzeyler ve onların toleransları

   • Boyutsal denge, ısı ve nem genleşmesi

   • Yoğunluk, özgül hacim ve alan kütlesi

   • Kuru madde ve nem içeriği

   • Rutubet emme, emme kapasitesi ve kılcallık

   • Su geçirmezlik ve akışkan geçirgenliği

   • Su buharı geçirgenliği

   • Yüksek sıcaklık nedeniyle kütlenin değişimi

   • Olağan dışı sıcaklıklara karşı direnç

   • Çevresel koşullara karsı direnç

   • Sıcaklık ve basınca karşı ısıl yalıtım malzemelerinin direnci

   • Basınç ve gerilme, bükülme ve yırtılma kuvvetlerine karşı dayanıklılık

   • Tutunma, tutma, kaymazlık

   • Darbe direnci

   • Isı iletim katsayısı

   • Yapı malzemelerinin yangına karşı tepki sınıflandırılması

   • Yapı malzemelerinin ve akışkanların yangın karakteristiklerinin uygunluğunun doğrulanması

 

Yapı Malzemesi Laboratuarında bulunan araç gereç ve cihaz listesi:

 

Beton Test Presi

( 200 Tonluk)

Etüv Fırını

Özgül  Ağırlık Test Seti

Kür Tankı

 

 

Yapı Malzeme Laboratuvarında Bulunan Diğer Cihaz ve Ekipmanlar:

 

* Beton Test Çekici

* Beton Pan Mikseri

* Beton  Küp Numune Kalıbı (Kompozit)(15x15x15cm)

* Slump Test Seti

* Çelik Silindir Kalıp

* Elek Seti

* Elektronik Terazi

* Özgül Ağırlık Test Seti

* Kür Tankı

* Elek Sallama Makinası

* Çelik Küp Kalıp