İnşaat Teknolojisi Programı

İnşaat Teknolojisi Programı Tanıtımı

Amaç

Karayolu, köprü, tünel, havaalanı, su temini, atıksu sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında görev yapabilecek, nitelikli ve etkin inşaat teknikerleri yetiştirmek.

Misyon

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu inşaat önlisans eğitimi vermek, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürecek bilgiyi üretmek, ürettiği bilgiyi aktarmak, teoriyi uygulamaya aktarabilen, inşaat sektöründeki sorunlara en uygun çözümü üretebilen, mesleki etik değerlere bağlı, nitelikli ve etkin inşaat teknikerleri yetiştirmek.

Vizyon

Bilgi çağına hakim, bilinir, görünür, öncü ve örnek bir inşaat önlisans programı olmak.

Kabul Koşulları

Lise mezunları ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavında yeterli Sayısal puanı alarak öğrenim hakkı kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

İnşaat Teknolojisi Önlisans Programı Ders Planındaki tüm derslerden başarılı olmak ve 2 adet 30 iş günlük stajını tamamlamak.

Alınacak Derece

Mezun olan öğrenciler İnşaat Teknolojisi Önlisans Derecesine sahip olurlar. ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını başarmaları halinde İnşaat Mühendisliği Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors