Laboratuvarlar

İnşaat Laboratuvarı

İnşaat Laboratuvarı öğretim ve araştırma amaçları için gerekli deneylerin yapılmasını sağlamak için kurulmuştur. Kaliteli hazır beton üretebilmenin önemli koşullarının başında, standartlara uygun malzeme kullanımı ve malzemenin özelliklerinin iyi bilinmesi ve zeminlerin tanımlanması ve mühendislik parametrelerinin oluşturulması ve yapı-zemin etkileşimini ortaya çıkaran mühendislik parametrelerinin laboratuvar ortamında incelenmesi ve tespiti gerekmektedir. Hazır beton, agrega üreticileri ve inşaat şirketlerinin bu ihtiyacını karşılamak için yapılandırılması amaçlanan İnşaat Laboratuvarı’nda tüm beton deneyleri, dane çapı dağılımı, kıvam limitleri, kompaksiyon ve konsolidasyon deneyleri güvenilir ve bilimsel şekilde yapılmasını sağlamaktır.

İnşaat Laboratuvarı öğretim amacıyla önlisans öğrencileri tarafından kullanılmakta; yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bilimsel araştırma amaçlarıyla laboratuvar olanaklarından yararlanabilirler.

İnşaat Laboratuvarı mevcut olan ve alınması planlanan ekipmanları ile aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir:

 • Zeminlerin geçirimlilik özellikleri ve parametrelerinin belirlenmesi
 • Zeminlerin sıkışma ve şişme özelliklerinin belirlenmesi
 • Zeminlerin tanımlanması
 • Beton basınç dayanımının belirlenmesi
 • Agrega özelliklerinin belirlenmesi

  İnşaat Laboratuvarında bulunan araç gereç ve cihaz listesi:

  Beton Test Presi ( 200 Tonluk)


  Etüv Fırını


  Özgül Ağırlık Test Seti


  Kür Tankı


  Konsolidasyon Cihazı


  Atterberg Likit Limit Aleti


  İnşaat Laboratuvarında Bulunan Diğer Cihaz ve Ekipmanlar:

 • Beton Test Çekici
 • Beton Pan Mikseri
 • Beton Küp Numune Kalıbı (Kompozit)(15x15x15cm)
 • Slump Test Seti
 • Kompaksiyon Deney Seti
 • Elek Seti
 • Elektronik Terazi
 • Hidrometre
 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors