İdari Kadro

İdari Kadro

Haluk SALTABAŞ
Meslek Yüksekokulu Sekreteri

haluk.saltabas@kocaeli.edu.tr


0 (262) 511 37 15 Dahili: 29


Aytekin MENEMENLİOĞLU
Muhasebe

aytekin.menemenlio@kocaeli.edu.tr


0 (262) 511 37 15 Dahili: 31


Ömer SUSUR
Ayniyat ve Taşınır Kontrol

susur@kocaeli.edu.tr


0 (262) 511 37 15 Dahili: 25


Zekeriya ÜLGÜR
Bölüm Sekreterliği

zekeriya.ulgur@kocaeli.edu.tr


0 (262) 511 37 15 Dahili: 27


Ayhan ARSLAN
Yazı İşleri

ayhan.arslan@kocaeli.edu.tr


0 (262) 511 37 15 Dahili: 27


Dilek İREN
Kütüphane

dilek.iren@kocaeli.edu.tr


-


Sümeray PARLAK
Temizlik Birimi

Gülay UMUR
Temizlik Birimi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors