GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ LABORATUARI

          Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında aşağıda belirtilen değişik konu ve alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim verilir:

•Sıhhi Tesisat, temiz, pis ve sıcak su tesisatları, yangın tesisatı vb. ve bu tesisatların tasarım, hesaplama ve projelendirilmesi, su yumuşatma, basınçlandırma sistemleri ve ekipmanları vb.

•Isıtma, binaların tanıtımı, mimari ve ısıtma projelerinin çizimi, yapılarda ısı kayıplarının ve toplam ısı yükünün hesaplanması, ısıtma elemanlarının kapasite ve özelliklerinin belirlenmesi.

•Soğutma, soğutucu akışkanlar, soğutma ekipmanları, bir soğutma sisteminin boyutlandırılması, endüstriyel soğutma sistem ve ekipmanları, prototip bir soğutma devresi imalatı, bu sistemin elektriği ve otomatik kontrolü, kapasite hesapları vb.

•İklimlendirme, toplam ısı kazanç ve kaybının hesaplanması, istenilen hava şartlarının belirlenmesi, Kanal boyutlandırma, iklimlendirme sistem elemanları. Split, merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemleri, fan seçimi vb.

•Havalandırma, kanal, baca, kenet ve merkezi havalandırma sistemi yapımı. Farklı kanal tiplerinin denenmesi.

•Gaz, gaz tipleri, gazların kimyasal ve fiziksel özellikleri, gazların evsel ve endüstriyel kullanımları, gaz projelerinin tasarım ve çizimleri vb.

•Yanma, yakıt tipleri hakkında bilgiler, yakıtların kimyasal olarak yanması, katı, sıvı ve gaz yakıtlı soba ve kazanlar, sıvı ve gaz veya çift yakıtlı brülörler, baca gazlarının analizi, sıvı ve gaz yakıtlar için boru hatları ve ekipmanlar vb.

•Alternatif (yenilenebilir) Enerji Kaynakları, alternatif enerji ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili bilgiler, güneş, rüzgar, dalga ve jeotermal enerjiler, güneş enerjisi uygulamaları (sıcak su hazırlama, kurutma vb.), bu enerji kaynaklarının evsel ve endüstriyel kullanımı, güneş enerji sistemlerinin kapasite hesapları vb.

•Tesisatta Elektrik ve Otomatik Kontrol, temel elektrik kanunları, elektrik devreleri, otomatik kontrol tipleri, otomatik kontrol cihaz ve ekipmanları, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma, iklimlendirme vb’de otomatik kontrol ve elektrik uygulamaları.

 

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Laboratuvarında Bulunan Ölçme Cihazları ve Deney Düzenekleri:

 

* Temel Soğutma Deney Seti

* Soğuk Depo Deney Seti

* Temel İklimlendirme Deney Seti

* Sıcaklık Kontrol Deney Seti

* Basınç Kaybı Deney Seti

* Tek Faz Elektrik Kumanda Eğitim Seti

 

* Hidrofor Deney Seti

* Seri ve Paralel Santrifuj Pompa Deney Seti

* Gazlı Kombi Deney Seti

( Yapım Aşamasında )

* Güneş Enerjisi Deney Seti

* Kazan Deney Seti

(Yapım Aşamasında - Viessmann Firması Destekli  )

* Brülör Alev Kontrol ve Test Düzeneği

 ( Yapım Aşamasında - Gökçe Brülör Destekli )

* Baca Gazı Analiz ve Ölçme Cihazı

 

 

* Çoklu Isı Değiştiricili Hava ve Su Kaynaklı Isı Pompası Deney Seti

  

( Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli )

 

 

Laboratuvarımızda Bulunan Diğer Ölçme  Cihazları  ve Düzenekler:

 

* Veri Toplama Sistemi ve Hassas Sıcaklık, Nem, Basınç ve Hız Ölçüm sensörleri mevcut

* Hava İstasyonu Ölçüm Seti ( Rüzgar Hızı, Basıncı, Nem, Sıcaklık ve Güneş Enerjisi) temin edilmekte

* Muhtelif sayıda hız, basınç, sıcaklık ve nem ölçme cihazları (mevcut)

* Sıvı Seviye Kontrol Test Düzeneği ( Yapım Aşamasında )

* Boru Genleşme ve Kompansatörlü Test Düzeneği ( Yapım Aşamasında)

 * Su Türbini Banki Tip Eğitim ve Test Düzeneği ( Yapım Aşamasında )

* Rüzgar Türbini Enerjisi Eğitim Seti ( Yapım Aşamasında )

* Güneş Hücresi ( Fotovoltaik ) Eğitim Seti ( Yapım Aşamasında )

* Havalandırma Damper Kontrol, Menfez Eğitim ve Test Düzeneği ( Yapım Aşamasında )

 

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Laboratuvarı personel ve laboratuar olanaklarıyla öğrencilerin eğitimine, araştırma projelerine (TÜBİTAK, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri, DPT gibi) ve döner sermaye projelerine katkıda bulunmak, gerek kamu gerekse özel sektörde ısı ve enerji konularında üretim ve kullanım safhalarında sanayiye hizmet vermeyi amaçlamıştır.

 

Laboratuarda Bulunan Cihazlar ve Deney Düzenekler ile Aşağıdaki Belirtilen Ölçümler Yapılabilmekte ve Amaçlanmaktadır;

 

 • Radyatör ve konvektör gibi ısıtıcı elemanların ısı gücü ölçmeleri

 • Fan Coil cihazlarının soğutma kapasitesi ölçmeleri

 • Kalorifer kazan ve kombi verim ve kapasite ölçümleri

 • Soba verim ve kapasite ölçümleri

 • Yapılarda kullanılan malzemelerin ve elemanların ısı iletim ve taşınım katsayılarının ölçümleri

 • Baca gazı toz ve gaz emisyonu ölçümleri

 • Manometre ve termometre kalibrasyonları

 • Çeşitli yöntemlerle kanallarda hız ve debi ölçümü

 • Hava nem ölçümleri

 • Çeşitli yöntemlerle sıcaklık ölçümleri

 • Güneş enerjisi ve sıcaklık ölçmeleri konularında teorik ve deneysel çalışmalar

 • Soğutucu kapasitelerinin ve karakteristiklerinin belirlenmesi

 • Sıcak su sistemleri için ısıtma elemanının ısıl performansı

 • Hava değiştirici sistem elementlerinin ve fanlarının hava akış miktarı

 • Vantilatörün, ısıtma ve havalandırma birimlerinin ve hava değiştirici sistem elemanlarının hava akış miktarı (anemometre-rüzgar hız ve şiddet ölçer vasıtasıyla) 

 • Fanların ve hava çevirici sistem elemanlarının basınç parametreleri

 • Sıcak su sistemleri için ısıtma elemanları ve tesisatlarının basınç kaybı

 • Havalandırma birimlerinin soğutma performansı

 • Isıtma elemanlarının ve güneş kolektörünün aşırı basınca karşı direnci

 • Müşterinin bina ve müştemilatındaki hava kullanım sistemi (sıcaklık, havanın nemi, akış hızı, miktar)

 • Mahalli çevrenin durumunun değerlendirilmesi için gerekli niceliklerin ölçümü (sıcaklık, nem, basınç, hava akış hızı)

 • Boru ve bağlantılarının akış karakteristikleri

 

Laboratuar Eğitim Faaliyetlerinden Görüntüler

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BULGURCU'nun okulumuzu ziyareti

Yrd.Doç.Dr. Mustafa SEÇİLMİŞ'in Temel İklimlendirme Deney Seti üzerinde öğrencileri bilgilendirmesi

Laboratuar Faaliyetlerinden Görüntüler:

Okulumuzda eğitim ve araştırma amaçlı kullanmış olduğumuz "Deney Düzenekleri" öğretim elemanlarının gözetiminde ve yönlendirmeleri ile öğrenciler tarafından piyasadan çeşitli firma destekleri ve kendi olanaklarımızla temin etmiş olduğumuz tesisat malzemeleri ile yapılmaktadır.

Bütün Öğrencilerimize Katkılarından Dolayı Teşekkürü Borç Biliriz.