Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Amaç

Endüstride yapı ve tesisat işlerinde çalışan işçilerin, teknik bilgi ve beceri eksikliğinden ve yetki boşluğundan kaynaklanan denetimsizlikten dolayı, inşa edilen yapı ve tesisatlarda aksaklıkların olduğu herkesçe gözlenmektedir. Ülkemizin milli serveti olan yapılarımızın hem içinde yaşamayı kolaylaştıran hem de verimli ve rahat çalışmaya imkan veren tesisat ve donatımlara sahip olması uygarlığın önemli bir gereğidir. Yaşanabilir, çalışılabilir, refah ve her türlü ihtiyacın karşılanabildiği çağdaş yapıların yapımı ve donatımı için, yapılan işi teknik olarak bilen, mühendisten aldığı direktifler doğrultusunda ustalara ve işçilere yön verebilecek, bilumum tesisat işleri yapan firmalarda mühendis ve işçi arasındaki boşluğu doldurabilecek ara elemanlara ihtiyaç vardır. Bu açığı doldurabilmek amacıyla, Meslek Yüksekokulumuz "Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı", tesisat işlerinden anlayan, tesisat projelerini uygulayabilen, usta ve işçilere uygulatabilen ve bilgisayar ortamında proje çizimleri, hakediş ve metraj yapabilen, pratik tecrübesi yanında kuvvetli bir teorik bilgi ile bu bilgiyi uygulama kabiliyetine ve becerisine sahip olan, çağdaş ve en son teknolojilerle bina donatımını yapabilen, doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat sistem ve cihazlarının işleyiş prensiplerini bilen, cihazlarının seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde görev alabilecek; arıza ve koruyucu bakım servis hizmetlerini verebilecek yeterlilikte teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Misyon

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanında uzman, üstün nitelikli ve derin mesleki bilgi ve becerisine sahip tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üreten, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlayan ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı, uygulayıcı ve geleceği öngören bireyler yetiştirmek ve bu programı ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, bölgesel sorunların çözümüne katkıda bulunan cazibe merkezi haline getirmektir.

Vizyon

Çağdaş eğitim anlayışını akademik ve idari personeline, öğrencisine ve çevresine benimseten, bilimsel gelişmeleri rehber kabul eden, kaliteli, kişilik sahibi, ülkesini ve mesleğini seven misyonu belli nesiler yetiştiren, Atatürk ilke ve inkılaplarını eksiksiz aktaran, çağdaş dünyanın alanındaki sektörün gereksinimlerini benimseyen bilgi çağına hakim, bilinir, görünür; "Mesleğinde Lider Eleman Yetiştiren Bir Program Olmaktır."

Kabul Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının; Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) bölümlerinden mezun olanlar “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak yüksekokulumuz önlisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir.

Mezuniyet Koşulları

İki yıllık önlisans programı teorik ve uygulamalı derslerle yürütülmektedir. Eğitimin ilk yılında; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik gibi genel kültür dersleri ile Akışkanlar Mekaniği, Meslek Bilgisi, Teknik Resim, Termodinamik gibi temel mesleki dersler okutulur. İkinci yıl; Temiz Su Tesisatı, Pis Su Tesisatı, Yangın Tesisatı, Elektrik Bilgisi, Doğalgaz Tesisatı, Kalorifer ve Sıcak Su Tesisatı, Proje Hesaplamaları ve Çizimleri gibi uygulamaya yönelik mesleki dersler okutulmakta, ayrıca proje ve staj çalışmaları yaptırılmaktadır. Genel kültür, temel mesleki ve uygulamaya yönelik mesleki derslerin tümünden başarılı olan ve 30 gün olan mesleki stajını tamamlayın öğrenciler mezun olmayı hak kazanmaktadırlar.

Alınacak Derece

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler "Gaz ve Tesisatı Teknolojisi" alanında ön lisans derecesine sahip olmaktadırlar. “Gaz ve Tesisatı Teknikerliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Makine Mühendisliği, Tesisat Öğretmenliği ve Enerji Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors