Laboratuvarlar

Enerji, Isıtma, Soğutma Ve İklimlendirme Tekniği Laboratuvarı

Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlı Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında aşağıda belirtilen değişik konu ve alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir:

 • Sıhhi Tesisat, temiz, pis ve sıcak su tesisatları, yangın tesisatı vb. ve bu tesisatlarının tasarım, hesaplama ve projelendirilmesi, su yumuşatma, basınçlandırma sistemleri ve donanımlar vb.
 • Isıtma, binaların tanıtımı, mimari ve ısıtma projelerinin çizimi, yapılarda ısı kayıplarının ve toplam ısı yükünün hesaplanması, ısıtma elemanlarının kapasite ve özelliklerinin belirlenmesi.
 • Soğutma, soğutucu akışkanlar, soğutma donanımları, bir soğutma sisteminin boyutlandırılması, endüstriyel soğutma sistem ve donanımları, numune bir soğutma devresi imalatı, bu sistemin elektriği ve otomatik kontrolü, kapasite hesapları vb.
 • İklimlendirme, toplam ısı kazanç ve kaybının hesaplanması, istenilen hava şartlarının belirlenmesi, Kanal boyutlandırma, iklimlendirme sistem elemanları. Split, merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemleri, fan seçimi vb.
 • Havalandırma, kanal, baca, kenet ve merkezi havalandırma sistemi yapımı ve farklı kanal tiplerinin denenmesi.
 • Gaz, gaz tipleri, gazların kimyasal ve fiziksel özellikleri, gazların evsel ve endüstriyel kullanımları, gaz projelerinin tasarım ve çizimleri vb.
 • Yanma, yakıt tipleri hakkında bilgiler, yakıtların kimyasal olarak yanması, katı, sıvı ve gaz yakıtlı soba ve kazanlar, sıvı ve gaz veya çift yakıtlı brülörler, baca gazlarının analizi, sıvı ve gaz yakıtlar için boru hatları ve donanımlar vb.
 • Alternatif (yenilenebilir) Enerji Kaynakları, alternatif enerji ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili bilgiler, güneş, rüzgâr, dalga ve jeotermal enerjiler, güneş enerjisi uygulamaları (sıcak su hazırlama, kurutma vb.), bu enerji kaynaklarının evsel ve endüstriyel kullanımı, güneş enerji sistemlerinin kapasite hesapları vb.
 • Tesisatta Elektrik ve Otomatik Kontrol, temel elektrik kanunları, elektrik devreleri, otomatik kontrol tipleri, otomatik kontrol cihaz ve donanımlar, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma, iklimlendirme vb. otomatik kontrol ve elektrik uygulamaları.

  Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Laboratuvarında Bulunan Ölçme Cihazları ve Deney Düzenekleri:

  Temel Soğutma Deney Seti


  Soğuk Depo Deney Seti


  Temel İklimlendirme Deney Seti


  Sıcaklık Kontrol Deney Seti


  Basınç Kaybı Deney Seti


  Tek Faz Elektrik Kumanda Eğitim Seti


  Hidrofor Deney Seti


  Seri ve Paralel Santrifuj Pompa Deney Seti


  Gazlı Kombili Güneş Enerjisi Deney Seti


  Sıcaklık Ölçme ve Kalibrasyon Deney Seti


  Yapım aşamasında

  Brülör Alev Kontrol ve Test Düzeneği


  Yapım aşamasında- Gökçe Brülör Destekli

  Çoklu Isı Değiştirgeci Deney Seti


  Baca Gazı Analiz ve Ölçme Cihazı


  Hava ve Su Kaynaklı Isı Pompası Deney Seti


  Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu ve Gökçeler Soğutma Firması Destekli

  Doğal Gaz İç Tesisat Eğitim Seti


  İZGAZ Destekli Hibe Olarak Verildi

  Rüzgâr ve PV-Fotovoltaik Deney Seti


  Rüzgâr ve PV-Fotovoltaik Deney Seti


  Soğuk Depo Deney Seti


  Temel İklimlendirme Deney Seti


  Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Laboratuvarında Bulunan Ölçme Cihazları ve Deney Düzenekleri:

 • Veri Toplama Sistemi ve Hassas Sıcaklık, Nem, Basınç ve Hız Ölçüm sensörleri mevcut
 • Hava İstasyonu Ölçüm Seti ( Rüzgâr Hızı, Basıncı, Nem, Sıcaklık ve Güneş Enerjisi) temin edilmekte
 • Muhtelif sayıda hız, basınç, sıcaklık ve nem ölçme cihazları (mevcut)
 • Sıvı Seviye Kontrol Test Düzeneği ( Yapım Aşamasında )
 • Boru Genleşme ve Kompansatörlü Test Düzeneği ( Yapım Aşamasında)
 • Su Türbini Banki Tip Eğitim ve Test Düzeneği ( Yapım Aşamasında )
 • Rüzgar Türbini Enerjisi Eğitim Seti ( Yapım Aşamasında )
 • Güneş Hücresi ( Fotovoltaik ) Eğitim Seti ( Yapım Aşamasında )
 • Havalandırma Damper Kontrol, Menfez Eğitim ve Test Düzeneği


 • Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Laboratuvarı personel ve laboratuar olanaklarıyla öğrencilerin eğitimine, araştırma projelerine (TÜBİTAK, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri, DPT gibi) ve döner sermaye projelerine katkıda bulunmak, gerek kamu gerekse özel sektörde ısı ve enerji konularında üretim ve kullanım safhalarında sanayiye hizmet vermeyi amaçlamıştır.

  Laboratuarda Bulunan Cihazlar ve Deney Düzenekler ile Aşağıdaki Belirtilen Ölçümler Yapılabilmekte ve Amaçlanmaktadır;

 • Radyatör ve konvektör gibi ısıtıcı elemanların ısı gücü ölçmeleri
 • Fan Coil cihazlarının soğutma kapasitesi ölçmeleri
 • Kalorifer kazan ve kombi verim ve kapasite ölçümleri
 • Soba verim ve kapasite ölçümleri
 • Yapılarda kullanılan malzemelerin ve elemanların ısı iletim ve taşınım katsayılarının ölçümleri
 • Baca gazı toz ve gaz emisyonu ölçümleri
 • Manometre ve termometre kalibrasyonları
 • Çeşitli yöntemlerle kanallarda hız ve debi ölçümü
 • Hava nem ölçümleri
 • Çeşitli yöntemlerle sıcaklık ölçümleri
 • Güneş enerjisi ve sıcaklık ölçmeleri konularında teorik ve deneysel çalışmalar
 • Soğutucu kapasitelerinin ve karakteristiklerinin belirlenmesi
 • Sıcak su sistemleri için ısıtma elemanının ısıl performansı
 • Hava değiştirici sistem elementlerinin ve fanlarının hava akış miktarı
 • Vantilatörün, ısıtma ve havalandırma birimlerinin ve hava değiştirici sistem elemanlarının hava akış miktarı (anemometre-rüzgâr hız ve şiddet ölçer vasıtasıyla)
 • Fanların ve hava çevirici sistem elemanlarının basınç parametreleri
 • Sıcak su sistemleri için ısıtma elemanları ve tesisatlarının basınç kaybı
 • Havalandırma birimlerinin soğutma performansı
 • Isıtma elemanlarının ve güneş kolektörünün aşırı basınca karşı direnci
 • Müşterinin bina ve müştemilatındaki hava kullanım sistemi (sıcaklık, havanın nemi, akış hızı, miktar)
 • Mahalli çevrenin durumunun değerlendirilmesi için gerekli niceliklerin ölçümü (sıcaklık, nem, basınç, hava akış hızı)
 • Boru ve bağlantılarının akış karakteristikleri

  Laboratuar Eğitim Faaliyetlerinden Görüntüler

  Doç.Dr. Hüseyin BULGURCU hocamızın okulumuzu ziyareti

  Dr.Öğr.Üyesi Mustafa SEÇİLMİŞ hocanın Temel İklimlendirme Deney Seti üzerinde öğrencileri bilgilendirmesi

  Laboratuvar Faaliyetlerinden Görüntüler:

  Okulumuzda eğitim ve araştırma amaçlı kullanmış olduğumuz "Deney Düzenekleri" öğretim elemanlarının gözetiminde ve yönlendirmeleri ile öğrenciler tarafından piyasadan çeşitli firma destekleri ve kendi olanaklarımızla temin etmiş olduğumuz tesisat malzemeleri ile yapılmaktadır.

 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors