OKULUMUZA EMEK VERENLER

 

 

 

 

Kocaeli Üniversitesi

Asım Kocabıyık MYO-Hereke

Kuruluş Tarihi 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYO Kurucusu Asım Kocabıyık ve

 

Prof.Dr.Baki Komsuoğlu

 

 

 

 

Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı'nın, 1999 Körfez Depremi'nden etkilenen Kocaeli

Üniversitesi'ne destek girişimi, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kocabıyık'ın Kocaeli

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baki Komşuoğlu'nu ziyareti ile başlamıştır. Girişim,

Hereke'de iki öğrenci yurdu ile bir yüksek okul binasının yapımını Vakfın üstlenmesiyle

sonuçlanmış ve yatırım alanının adı, Kocaeli Üniversitesi Hereke Borusan Yerleşkesi

olarak belirlenmiştir.
 

 

OKULUMUZA EMEK VEREN MÜDÜRLERİMİZ:

 

Asım Kocabıyık MYO'nun Tarihi çalışanları ile oluşmuştur. Okulumuzda çalıştıkları

boyunca gayretli ve başarılı çalışmalarla okulumuza olumlu katkıları olmuştur. Okulumuzun

Tarihini oluşturan bu arkadaşlarımızı hiç unutmayacağız. Okulumuza verdikleri emekler için

kendilerine minnettarız.

 

 

Prof.Dr. Zafer DÜLGER

2001 -2003 Yılları Arasında Kurucu Müdür Olarak

Görev Yapmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Hasan ALANYALI

2003 -2006 Yılları Arasında  Müdür Olarak

Görev Yapmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Önder EKİNCİ

2006 -2007 Yılları Arasında  Müdür Olarak

Görev Yapmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

2007 -2010 Yılları Arasında  Müdür Olarak

Görev Yapmıştır.