Kurumsal Değerlerimiz

 

  • Eşitlikçi Eğitim Hizmeti Vermek
  • Katılımcı yönetim
  • Bilimsel Yöntemleri Esas Almak ve Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmek
  • Kalite ve Denetimi İlke Edinmek
  • İç ve Dış Paydaşlarla Uyum İçinde Olmak
  • Etik Değerlere Bağlı Olmak
  • Çevreye Duyarlı Olmak
  • Değişim ve Sürekli Gelişim
  • Kişiye Özgü Değil Herkesi Kapsayan Bir Yönetim Anlayışına Sahip Olmak