Aydos Yapı Kimyasal Şirket Gezisi

İnşaat bölümü öğrencileri beton katkı karışımı ve beton dayınımı hakkında deneysel çalışmalarını yürütmüşlerdir.